fbpx
Bádateľ dejín, sprievodca, ale aj publicista a kritik.
Potulky obohacuje od r. 2006.

vlastným menom Balassa Zoltán

Sprievodca po Košiciach v maďarčine a slovenčine.
Zoltán sa narodil v Banskej Bystrici, lebo tam zvolili za uhorského kráľa Gabriela Bethlena.

Potom chodil v rodisku do školy, ktorú zbúrali, aby tam už po ňom nebol nikto trýznený. Neskôr v Prahe študoval chémiu, lebo tento predmet je základom všetkých procesov okolo a vnútri nás. Vystriedal mnohé zamestnania, bol v železiarňach, potom nezamestnaným a kuričom a pracoval aj vo vodárňach, ba krátku dobu na vysokej škole. Po zmenách po roku 1989 sa vrhol do politiky, ale vrcholní politici mu pomohli, aby hľadal uplatnenie mimo nich.

Preto radšej publikoval články okrem Antarktídy na všetkých kontinentoch v maďarčine a v slovenčine, za čo dostal aj niekoľko plieškov, sošiek a papierov. Stal sa aj čestným občanom Moháča, kam sa rád vracia. Rád by tú bitku zopakoval, ale s opačným výsledkom. Píše scenáre dokumentárnych filmov o krásach Slovenska, vydal niekoľko publikácií a štúdií z obasti dejín. Veľa cestuje, prednáša a sprevádza nielen v Košiciach, ale i po celom Slovensku a Poľsku. Jednoducho je rád, keď môže ľuďom ukázať to, čo ešte nevideli, i keď to majú stále pred nosom. Rád fotografuje a sleduje život okolo seba, ktorý považuje za veľmi zaujímavý a veselý, až niekedy treba nad ním zaplakať.

Zoltán Balassa
balassa@potulka.sk