12 OLTÁROV DÓMU sv. ALŽBETY

9., 10., 11. november 2018

Ľudia, ktorí prekročili svoj tieň.
Najrôznejšie životné príbehy s tým istým happy endom.
Svätí patróni Košíc i blahoslaslavená Košičanky.
Svätci na nečakaných miestach mesta.
Svätci, ktorí žili pred tisícami rokov i súčasní.
Svätci, ktorých život bol podobný nášmu.
Kto z Košíc ešte bude možno blahorečený?

VSTUP do osobnej kaplnky gréckokatolíckeho biskupa Milana Chautura s krásnymi ikonami.

Začiatok potulky

Termíny potulky

Dátum konania Časy konania Jazyk prednášky Sprievodca
09.11.2018 14:00 Slovensky Milan Kolcun
09.11.2018 15:30 Slovensky Milan Kolcun
09.11.2018 17:00 Slovensky Milan Kolcun
10.11.2018 10:30 Slovensky Milan Kolcun
10.11.2018 11:00 Slovensky Zoltán Balassa
10.11.2018 12:00 Slovensky Milan Kolcun
10.11.2018 14:00 Slovensky Milan Kolcun
10.11.2018 15:30 Slovensky Milan Kolcun
10.11.2018 16:00 Maďarsky Milan Kolcun
10.11.2018 17:00 Slovensky Milan Kolcun
11.11.2018 12:45 Slovensky Milan Kolcun
11.11.2018 13:30 Slovensky Zoltán Balassa
11.11.2018 14:00 Slovensky Milan Kolcun
11.11.2018 15:45 Slovensky Milan Kolcun
11.11.2018 16:00 Maďarsky Zoltán Balassa
11.11.2018 17:00 Slovensky Milan Kolcun

Videopozvánka potulky

Close Menu