fbpx
3., 4., 5., 6. august 2023

Prekvapenia na sídlisku KVP

Podzemný kryt.
Akú najnovšiu stavebnú technológiu vyskúšali na sídlisku KVP pred 40 rokmi.
Kde mal sídliť Ústav vesmírnej fyziky SAV?
Kostol v tvare korábu už aj s najnovšou umeleckou výmaľbou.
Kúsok dediny na sídlisku.
Najnovšia kaviareň.
Boli ste vo výmenníku zameranom na gardening?
Kde cvičia najlepší košickí folkloristi?
Kláštor, ktorého mníšky nechodia do mesta.
Ako malo vyzerať sídlisko, keby socializmus pokračoval?

Zraz: pred kláštorom Bosých karmelitánok (konečná autobudu 71)
Trvanie potulky 70 minút.
Koniec: v Drucárovom parku.

Dátum konania Časy konania Jazyk prednášky Sprievodca
03.08.2023 (štvrtok) 14:00 Slovensky Milan Kolcun
  15:30 Slovensky Milan Kolcun
  17:00 Slovensky Milan Kolcun
04.08.2023 (piatok) 14:00 Slovensky Milan Kolcun
  14:30 Slovensky Zoltán Balassa
  15:30 Slovensky Milan Kolcun
  17:00 Slovensky Milan Kolcun
05.08.2023 (sobota) 11:00 Slovensky Zoltán Balassa
  12:00 Slovensky Milan Kolcun
  14:00 Slovensky Milan Kolcun
  15:30 Slovensky Milan Kolcun
  16:00 Maďarsky Zoltán Balassa
  17:00 Slovensky Milan Kolcun
06.08.2023 (nedeľa) 12:00 Slovensky Milan Kolcun
  14:00 Slovensky Milan Kolcun
  14:30 Slovensky Zoltán Balassa
  15:30 Slovensky Milan Kolcun
  16:00 Maďarsky Zoltán Balassa
  17:00 Slovensky Milan Kolcun
Začiatok potulky