7 GALÉRIÍ V CENTRE

4., 5., 6. január 2019
1024px-Východoslovenská_galéria,_Hlavná_27

Koľko galérií poznáte v centre nášho mesta?
Galérie, ktoré vznikli len nedávno.
Galérie moderného umenia.
Obchod ako galéria / galéria ako obchod.
Zľavnené vstupné do galérií po potulke.
Najmenšia galéria v meste.
Súkromná galéria na Kováčskej ulici.
ArtHáz.
Prezentácia 3. vydania knihy o Košiciach KSC kód a jej predaj za uvádzaciu cenu.

Začiatok potulky

Termíny potulky

Dátum konania Časy konania Jazyk prednášky Sprievodca
04.01.2019 15:30 Slovensky Milan Kolcun
06.01.2019 16:00 Maďarsky Zoltán Balassa

Videopozvánka potulky

Close Menu